blog
Pluriconsult
English version
marţi, 26 mai 2020, 07:12
Evaluate to better manage
Experienţa specifică Contact
Contactaţi-ne
Tel/Fax: 021 647 5518
Mobil: 0722 423 222
contact@pluriconsult.ro mai multe

Experienţa Pluriconsult

În cei aproximativ 7 ani de activitate Pluriconsult s-a implicat în diferite proiecte de monitorizare şi evaluare, dintre care menţionăm:

 • monitorizarea componentelor de măsuri sociale şi măsuri active din cadrul programului PHARE pentru reconversie profesională – RICOP (Regiunea 2) – în cadrul asistenţei tehnice pentru Ministerul de Finanţe;
 • evaluarea propunerilor de proiecte depuse spre finanţare în cadrul programului PHARE Societate Civilă 2003 – Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile;
 • evaluarea propunerilor de proiecte adresate Consorţiului Fundaţiilor Olandeze pentru Europa Centrală şi de Est (domenii de activitate: sociale, educaţie, sănătate);
 • asistenţă pentru asigurarea calităţii versiunii în limba română a Ghidului pentru Evaluarea Dezvoltării Socio-economice al DG Regio – în cadrul asistenţei tehnice pentru Unitatea Centrală de Evaluare, Ministerul de Finanţe;
 • dezvoltarea capacităţii de evaluare participativă a autorităţilor locale – Centrul de Resurse pentru Participare Publică şi Primăriile Odobeşti şi Piteşti;
 • evaluarea strategică a managementului resurselor umane pentru companii din Regiunea de Nord-est – în cadrul Proiectului Naţional PHARE „Dezvoltarea Resurselor Umane” al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
 • evaluarea interim a Strategiei de Descentralizare a Învăţământului Preuniversitar – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 • revizuirea managementului Proiectului Regional al Organizaţiei Internaţionale a Muncii pentru Eliminarea Muncii Copilului, proiect implementat în 6 ţări din Europa Centrală şi de Est;
 • asistenţă pentru dezvoltarea capacităţii naţionale de evaluare – în cadrul asistenţei tehnice pentru Unitatea Centrală de Evaluare, Ministerul Economiei şi Finanţelor;
 • evaluarea Proiectului pentru Eliminarea Traficului de Femei în Republica Modova – Departamentul de Muncă al SUA (USDOL);
 • analiza politicilor publice privind eliminarea exploatării prin muncă a copilului în Republica Moldova şi Serbia - Departamentul de Muncă al SUA (USDOL);
 • evaluarea ex post a Programului Naţional ”Locuinţe pentru Tineri” în România – Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
 • evaluarea pe parcurs a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă şi a Programului Operaţional pentru Asistenţă Tehnică – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale.
Pagină actualizată la 01 martie 2012 Imprimă Imprimă
2006 - 2010. Toate drepturile rezervate. Pluriconsult şi logoul Pluriconsult sunt mărci înregistrate