blog
Pluriconsult
English version
miercuri, 06 dec 2023, 04:53
Evaluate to better manage
Servicii Contact
Contactaţi-ne
Tel/Fax: 021 647 5518
Mobil: 0722 423 222
contact@pluriconsult.ro mai multe

Servicii

Pluriconsult furnizează următoarele tipuri de servicii:

  • evaluări de politici și programe – ex-ante, pe parcurs (intermediare) şi ex-post, acordând atenţie specială impaţialităţii şi participării grupurilor interesate, precum şi furnizării de informaţii cu caracter strategic şi aplicabile practic
  • evaluare de proiecte de dezvoltare – stabilirea meritului unui proiect în funcție de criterii acceptate la nivel internațional (așa-numitele criterii OECD/DAC)
  • evaluare de proiecte europene - stabilirea modului în care proiectul a răspuns nevoilor beneficiarilor și a contribuției proiectului la realizarea obiectivelor generale ale programului de finanțare
  • selecție de proiecte - analiza propunerilor de proiecte în raport cu o serie de criterii stabilite de finanțator
  • dezvoltare strategică – analiza instituțională, evaluarea nevoilor, definirea şi fezabilitatea obiectivelor, intergrarea obiectivelor, monitorizarea progresului, analiza impactului social
  • dezvoltarea capacității de evaluare – module de instruire standard sau adaptate nevoilor instituţiei; designul de strategii și planuri de evaluare
  • monitorizare de program definirea indicatorilor de progres și colectarea de date pentru urmărirea progresului
  • dezvoltarea resurselor umane – sporirea motivației resurselor umane pentru îmbunătățirea performanței 
  • dezvoltare personală - orientare profesională și de carieră, consiliere psihologică pentru optimizare individuală

Pluriconsult a furnizat servicii de evaluare şi monitorizare pentru diverse instituţii publice şi private, naţionale sau internaţionale, dintre care menţionăm: Ministerul Economiei și Finanțelor, Finanţelor, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO), Departamentul de Muncă al SUA (USDOL), Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Organizația Internațională pentru Francofonie, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Asociația "Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă, Societatea de Științe Matematice din România, Fundația Româno-Americană, societăți comerciale.

Principalele valori ale Pluriconsult sunt: imparţialitate, flexibilitate, răspuns prompt faţă de nevoile beneficiarilor, responsabilitate socială.

2006 - 2010. Toate drepturile rezervate. Pluriconsult şi logoul Pluriconsult sunt mărci înregistrate